Kontaktperson, kontaktfamilj och familjehem

Svårigheter i den egna familjen kan göra att barn, ungdomar och vuxna behöver stöd av en annan familj eller person under en tid. Det kan handla om allt från några enstaka träffar med en annan person till att flytta till en annan familj.

Kontaktperson
Har man svårigheter att själv ta sig för saker, behöver en förebild eller känner sig kanske ensam kan man få stöd av en så kallad kontaktperson. En kontaktperson är en person som träffar barnet eller ungdomen regelbundet och hittar på olika aktiviteter tillsammans.

Kontaktfamilj
Ibland behöver familjer stöd och avlastning för kortare perioder av en annan familj som kan hjälpa till att ta hand om barnen/ungdomarna någon eller några dagar i månaden, oftast på helger. Det stödet kallas kontaktfamilj. En kontaktfamilj kan behövas av många olika anledningar, ofta saknar familjen ett eget socialt nätverk som kan hjälpa till.

Familjehem
En del barn och ungdomar kan av olika orsaker inte bo hos sina föräldrar. De kan istället behöva en annan familj att bo hos en kortare eller längre tid. Dessa familjer kallas familjehem (tidigare fosterfamilj). Vissa barn stannar i sitt familjehem tills de blir vuxna och flyttar till eget boende, andra bor i familjehemmet under en period och kan sedan flytta tillbaka till sin ursprungsfamilj.

Behöver du en kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem?
Det är stödinsatser som kan beviljas från socialtjänsten.

Välkommen att kontakta socialtjänstens mottagningsenhet via kommunens växel
tfn 0680-161 00 om du har några frågor
eller vill göra en ansökan.


Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-02-25 14.47
av Maria Wallin-Larsson