2020-05-06 11.43

Besöksnäringen i Härjedalen omsatte närmare 2 miljarder

Turismen i Härjedalens kommun omsatte förra året 1,95 miljarder kronor. Merparten av omsättningen är kopplat till de tre stora fjäll- och skiddestinationerna som tillsammans står för drygt 80 procent av den totala omsättningen:

  • Funäsfjällen 769 miljoner kronor
  • Vemdalen 604 miljoner kronor
  • Lofsdalen 204 miljoner kronor

Jämfört med 2018 är det en ökning med 100 miljoner kronor motsvarande knappt +6 procent.

  • Funäsfjällen +42 miljoner kronor, +6 procent
  • Vemdalen +32miljoner kronor, +6 procent
  • Lofsdalen +15 miljoner kronor, +8 procent

Turismen i Härjedalens kommun beräknades skapa sysselsättningseffekter motsvarande 2 141 årssysselsatta under 2019. Många av jobben är säsongsjobb och deltidsanställningar så det är betydligt fler personer som arbetar i turismbranschen. Antalet årssysselsatta har ökat med knappt 4 procent jämfört med 2017.

Skatteintäkterna till kommun och landsting uppgick 2019 till 306 miljoner kronor som en effekt av löneskatter kopplat till turismnäringen. Förändringen, jämfört med 2018, följer samma mönster som för antalet årssysselsatta.

Under 2019 var det totala antalet övernattningar i Härjedalens kommun drygt 3,2 miljoner, varav drygt 1,8 miljoner var förlagda till kommersiella boendeformer. Därtill ska läggas knappt 1,9 miljoner dags- och genomfartsbesök.

Antalet kommersiella övernattningar var oförändrat jämfört med 2018. Destinationerna redovisar följande utfall för kommersiella gästnätter:

  • Funäsfjällen 898 000 gästnätter 2019 (-2,3 procent jämfört med 2018)
  • Vemdalen 647 000 gästnätter 2019 (+2,6 procent jämfört med 2018)
  • Lofsdalen 185 000 gästnätter 2019 (+7,0 procent jämfört med 2018)

Liftomsättning för Lofsdalen, Vemdalen och Funäsfjällen uppgick till 288 miljoner kronor 2019, +7,5 procent jämfört med 2018. Det totala antalet skiddagar ökade inte i samma omfattning, vilket indikerar att en del av omsättningsökningen handlar om prishöjningar. Det totala antalet skiddagar uppgick 2019 till 1,3 miljoner, +3,8 procent jämfört med 2018.

Läs hela rapporten Beräkningar av besöksnäringens omfattning och betydelse i Härjedalens kommun och destinationerna Funäsfjällen, Lofsdalen och Vemdalen 2019 med jämförelse mot 2015-2018.PDF (pdf, 203.5 kB)

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-05-06 11.43
av Åsa Evertsdotter