Näringslivsfakta

Karta över Härjedalen

Härjedalens näringsliv

I Härjedalen samarbetar kommunen med näringslivet i en väl fungerande organisation. Samarbetet är av stor betydelse vid utvecklingen av befintliga företag och vid etablering av nya.

Kommunikationerna är goda och här finns bra bostäder och tillgång till barnomsorg och gymnasieskola. Kommunen kan erbjuda lokaler och industrimark. I Härjedalen finns kvalificerad och pålitlig arbetskraft med stark lojalitetskänsla.

Näringslivet i Härjedalen vilar på Fem T:n - turism, trä, torv, tillverkningsindustri och tjänsteföretag. Här finns även elkraftsföretag, en del småskalig industri och lokal produktion av livsmedel

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-06-15 09.21
av Helena Åkerlind