HÄRJEDALEN 2020

Vision

I Härliga Härjedalen finns livskraft, äkthet och närhet.

Våra tre kärnvärden ska prägla våra verksamheter och vårt förhållningssätt.
Vi tror på framtiden och skapar tillväxt i Härjedalen.

Livskraft

 • Företagsamhet, nyfikenhet och utvecklingslust hos människor, i näringsliv, skolor, byar och föreningar.

Äkthet

 • Natur, kultur och tradition, kvalitet och kunnande — allt gediget och hållbart.

Närhet

 • Nära mellan människor, varmt, öppet och tolerant.

Övergripande mål

 • Vi ska växa – fler ska flytta in än ut
 • Vi ska ha en bättre infrastruktur
 • Vi erbjuder goda utbildningsmöjligheter för alla
 • En trygg omsorg där individen är i centrum
 • Vi ska erbjuda ett rikt kultur- och fritidsliv som attraherar alla
 • Vi ska samverka med näringslivet
 • Den kommunala servicen ska vara effektiv, flexibel och av hög kvalitet
 • Vi bedriver vår verksamhet med god ekonomisk hushållning

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-01-18 08.49
av Anna Elfqvist