Funäsdalens bibliotek

Biblioteket i Funäsdalen är placerat mitt i Funäsdalens skola. På biblioteket som är till för alla finns förutom allt som hör ett bibliotek till även:

  • En samisk avdelning med böcker på samiska och böcker om samiskt konsthantverk, sameslöjd, renskötsel och mycket annat.
  • Två datorarbetsplatser för allmänheten, med internetuppkoppling.

Gærjagåetie Bïenjedaelesne Bïenjedaelien skuvlen jarngesne. Gærjagåetie dïhte gaajhkide dovnide almetjidie jïh desnie dovne:

  • Saemien goevtese gærjah samiengïelesne jïh gærjah kåansten, saemieduedtien, båatsoeburrien bïjre jih jijnjh vielie.
  • Göökte barkoesijjie datovrigujmie siebredahken almetjidie internetine.

Låna gärna någon av bibliotekets tre samiska språkväskor; barnböcker, pedagogiskt material för barn eller faktaböcker för vuxna.

Luste jis mijjen gærjagåetien golme gïeleveaskojste löönh; maanagærjah, pedagogijken dïrregijstie maanide jallh faktagærjah geerve almetjidie.

Personal:

Anette Mörtberg (Tjänstledig)
Bibliotekarie/Filialföreståndare
Telefon: 0684-167 69
anette.mortberg@herjedalen.se

Karin Ohlsson
Biblioteksassistent
Telefon: 0684-167 69
karin.ohlsson@herjedalen.se

Therese Sundmark (Vikarie)
Biblioteksassistent
Telefon: 0684-167 69
therese.sundmark@herjedalen.se

Kontakta oss:          Funäsdalens bibliotek
Skolbacken Box 74
840 95 Funäsdalen
0684-167 69
biblioteket.funasdalen@
herjedalen.se

Öppettider:
Måndag:
10 - 15 och 17 - 19
Tisdag: Stängt
Onsdag: 10 - 16
Torsdag: 10 - 15 och 17 - 19
Fredag: Stängt
Lördag: Stängt
Söndag: Stängt
Dag före helgdag: 10-12

För avvikelser se kataloglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-05-13 14.58
av Sara Flodin-Larsson