Ny utställning: Fjällträdgårdar eller Det förlorade paradiset

Remsgården i Remmet smyckades med blomsterurnor, vindruvsrankor, träd och annan växtlighet 1774. Foto: Härjedalens Fjällmuseum AB.

I en ny utställning undersöker Härjedalens Fjällmuseum hur trädgårdstankarna slog rot i fjälltrakterna under 1700-talet, och hur de kom att övergå i nya föreställningar om vildmarken och naturen runt sekelskiftet 1900. I Härjedalen existerar idag ingen trädgårdsodling att tala om, och vid sidan av kyrkogårdarna inte heller offentliga eller gestaltade parker. Istället betonas ofta tillgängligheten till naturen. Hur blev det så?

Utställningen visas den 15 juli 2022 - 7 oktober 2023 med uppehåll under lågsäsong.

Senast uppdaterad: 16 juli 2022 09:50
Redaktör för sidan: Fjällmuseet
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas