Hantverkskurser och seminarium om fjällvärlden och 1700-talet: 16-20 mars 2022

Bilden visar karvsnitt av Molly Sjöstam, bildhuggaren Bengt-Erik Nilsson samt arbeten av schatullmakaren Jöns Ljungberg. Målningsdetaljen föreställer Ebenisterna av Elias Martin. Foto: Molly Sjöstam, Härjedalens Fjällmuseum AB, Mats Ricklund och Nationalmuseum.

"Mönster, möbler och traditionshantverk – om fjällvärlden och 1700-talet"

"Mønster, møbler og tradisjonshandverk – fjelliv på 1700-tallet"

Välkommen till fyra dagar i Hede, Funäsdalen och Röros fullmatade med trähantverk, traditionella tekniker, inredningskonst och slöjd – allt med 1700-talet i fokus!

Velkommen til fem dagar med trehandverk, tradisjonelle teknikkar, innredningskunst og sløyd – alt med 1700-tallet i fokus!

Dagarna inleds på kvällen den 16 mars med ett studiebesök vid gruvstadens Röros väldiga kyrka, där vi får veta mer om restaureringsfrågor och dagens fastighetsförvaltning. Dagen därpå följer en seminariedag i Hede kyrka, då författarna till boken ”Härjedalsrokoko under två sekler” presenterar senaste rön om schatullmakaren Jöns Ljungberg och hans landskap. Vi får veta mer om hans verktyg och metoder, möblernas funktion som bruks- och statusföremål i Härjedalen och om hur rokokon kom att överleva ända in på 1900-talet. I Funäsdalen följer sedan 18 – 20 mars parallella nybörjarkurser i karvsnitt och 1700-talets bildhuggning. Du lär dig skära reliefer och dekorationer av den mycket erfarna och skickliga Bengt-Erik Nilsson, träbildhuggare, och slöjdaren Molly Sjöstam visar hur du på ett modernt och roligt sätt kan använda karvsnittet till att smycka dina träföremål.

Medverkande:

 • Maj-Britt Andersson, konsthistoriker
 • Olof Appelgren, lärare i bänksnickeri
 • Ola Hanneryd, museichef
 • Bengt-Erik Nilsson, träbildhuggare
 • Molly Sjöstam, slöjdare
 • Marianne Strandin, antikvarie
 • Marie Ulväng, ekonomhistoriker

Anmälan:

Det går bra att anmäla sig till dagarnas olika delar, dvs till utflykt, seminariedag och någon av de båda kurserna. Länk till anmälningsformulär och mer detaljerad information finns längst ned.

Kontakt (ej anmälan):

 • Malin Wolczynska, malin.wolczynska@jamtli.com, +46 70 539 02 06
 • Torgunn Sollid-Bolås, torgunn.sollid-bolas@sintef.no, +47 994 98 088
 • Ola Hanneryd, ola.hanneryd@fjallmuseet.se, +46 70 662 64 24
 • Susann Myrenhammar, susann.myrenhammar@regionjh.se, + 46 70 664 67 37

Arrangörer:

Interreg-projektet "Traditionellt hantverk och hållbart byggande i Nordens gröna bälte”, Hemslöjdskonsulenterna/Region Jämtland Härjedalen och Härjedalens Fjällmuseum.

Närmare information och länk till anmälan finns här:

Mönster, möbler och traditionshantverk – om fjällvärlden och 1700-talet - Kultur i Jämtland Härjedalen (hemslojdenjh.se) Länk till annan webbplats.

Programblad finns att lada ned här: (pdf 55MB) , 54.7 MB..

Arrangemanget genomförs enlighet med myndigheterna anvisningar gällande covid19.

Senast uppdaterad: 21 januari 2022 17:45
Redaktör för sidan: Fjällmuseet
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas