Trollsåsens avelscentrum för fjällkor

Jamtlis bildbyrå

Tjur hos Trollssåsens avelscentrum. Foto: Jamtlis bildarkiv.

Trollsåsens avelscentrum i Jämtland för fjällkor spelade en viktig roll för fjällrasens bevarande i början av 1900-talet. En ny utställning tar avstamp i den noggranna dokumentationen vid gården, där det går att följa insatserna för att bevara fjällkon.

Utställningen visas säsongerna 20 augusti - 9 oktober resp. 13 december - 30 april.

I slutet av 1800-talet började man värna om inhemska raser och förädla dem. Fjällkon framhölls som idealet för vår region och myndigheter och hushållningssällskap försökte på olika sätt stimulera de gamla lantrasernas utveckling. Bland annat startade man tävlingar där gårdar fick tävla om att utses till statliga avelscentrum med särskilda förmåner.

Trollsåsens avelscentrum i Jämtland för fjällkor var ett av landets största och mest välfungerande och spelade en viktig roll för fjällrasens bevarande. Det har nu gått 100 år sedan Trollsåsen slutade vara ett officiellt avelscentrum, men arvet lever vidare. En stor andel fjällko i Sverige idag är troligen släkt med några av tjurarna från denna jämtländska gård. I denna utställning visas ett axplock ur den detaljrika och noggranna dokumentationen som finns från gården och dess insats för att bevara fjällkon. Ämnet har idag förnyad aktualitet. För ett framtida energisnålt och miljöeffektivt lantbruk blir bevarandet av de nordiska lantraserna viktigt.

Utställningen är producerad av Jamtli i samarbete med Kjell Jonsson, Arvemuseet och Länsstyrelsen i Jämtlands län, och har fått en lokal anpassning för Fjällmuseets behov.

Ingår i Fjällmuseets ordinarie entré.

Senast uppdaterad: 19 augusti 2021 18:40
Redaktör för sidan: Fjällmuseet
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas