Själens landskap. Konst av Peter Buchar.

Tillfällig utställning, visas 12 december 2020 - 30 april 2021

Förra gången vi såg honom här var vintern och våren 2014–2015. I bilderna möter vi denna gång öppna, själsliga landskap. Vi anar öppna vyer, horisontlinjer, snödrev, bergs- och molnformationer.

Foto: Peter Buchar.

Västra Härjedalen har attraherat konstnärer under snart sagt hundra år. Många av dessa har ägnat sig åt landskaps- och naturskildringar och Fjällmuseet har nu möjlighet att knyta an till den traditionen med Peters arbeten.

Peter Buchar började göra sina första lärospån inom konsten under 1980-talet. Efter några år med skiss, krita och akvarell fann han så oljan, som sedan dess varit hans främsta medium. Under 1990- och 2000-talet följde lärlingsskap och kurser för bildkonstnären Britt Hedén och bildkonstnären och läraren Curt Källman.

Inspirationen till Peters målningar kommer ofta från landskapen i norra Sverige, västkusten och södra Spanien.

Peter Buchar är även en välkänd skidåkare och pionjär från 1970-talets akrobatiska hot dog-era, som bl a innefattade hopp, puckelpist och skidbalett.

Idag arbetar Peter med qigong och som lärare i argentinsk tango vid sidan av konsten. Mindfulness är ett viktigt inslag i hans liv. Peter har under senare år utvecklat en balanserad och skonsam åkstil, zenskii, och vistas ofta i västra Härjedalen.

Fri entré till utställningen Själens landskap.

Konstverken finns till försäljning.

Senast uppdaterad: 25 mars 2021 15:39
Redaktör för sidan: Fjällmuseet
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas