Basutställningen

Fjällmuseets vackra och populära basutställningar börjar med ett besök hos Erik Fundin som startade Sveriges första lokala bygdemuseum redan 1894.

Frågan till besökarna är:

– Hur skulle du överleva om den sista snön försvinner i juni och den första kommer i september?

Här möter du fjällbönder, samer och bruksarbetare i hårt arbete – men också i deras strävan efter skönhet och fest.

Erik Fundins tidiga pionjärarbete la grunden till en unik samling föremål, som speglar livet i området under flera hundra år. Betoningen ligger på perioden 1750-1850.

Här möter du den knubbiga härjedalsrokokon. Och en mycket festligt, fiffigt och inspirerande hantverk.

När Ljusnedals bruk anlades 1686 fick området en brukskultur. Man började med kopparbrytning för att 60 år senare övergå till järnframställning. Tyvärr räckte inte fyndigheterna så efter 200år var bruksepoken över. När bruket lades ned blev det en del av bondekulturen då det övergick till boskapsskötsel. Man hade mer än 300 djur och var då, till arealen sett, Sveriges största.

Gårdarna området hade ofta mer än en säter (fäbodvall) var, en del upp till sex stycken. Dit flyttade kvinnorna strax innan midsommar och stannade till september. Grödan var kortväxt men kraftig och fjällkorna själva mindre fast de gav fetare mjölk. Korn var svårt att odla, det frös ofta bort. Potatis gick bättre. Den odlades högt upp på sluttningar. Ibland med en näverstrut över blasten när det var risk för frost.

Senast uppdaterad: 15 februari 2021 10:54
Redaktör för sidan: Fjällmuseet
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas