Härjedalens Fjällmuseum

20 mars kl 19.00

Jubileumsföredrag: Maj-Britt Andersson om schatullmakaren Jöns Ljungberg.

Korskranket i Storsjö kyrka, utfört av Jöns Ljungberg. Foto: Mats Ricklund.

Härjedalens Fjällmuseum firar idag att det är 20 år sedan den nya museibyggnaden slog upp portarna den 20 mars 1999!

Med anledning av dagen håller fil dr Maj-Britt Andersson ett föredrag om schatullmakaren Jöns Ljungberg från Ljungdalen.

Entré 80 kr. Utställningen Jöns Ljungberg och hans värld ingår i priset.

Fram t o m den 30 april 2019 visas Fjällmuseets utställning Det blommar på fjället - den älskvärde sträsnidaren Jöns Ljungberg och hans värld.

Se http://fjallmuseet.se/vemardu/fjallmuseet/utstallningar/aktuellautstallningar/detblommarpafjalletdenalskvardetrasnidarenjonsljungbergochhansvarld.4.379d821e162be792713c9b79.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster