Lokalkontoret Hede

Adress:
Storgatan 22
840 93 Hede
Tel: 0684-168 50
Fax: 0684-168 35

Öppettider:
09.00-12.00, 13.00-15.00

Socialkontorets expedition:
0680-161 40 kl 10:00 - 12:00 och 13:00 - 14:30

Solweig Persson på kontoret i Hede

Solweig Persson på kontoret i Hede

Förvaltning

Namn

Telefon

E-post

Kansli

Solweig Persson

0684-168 50

E-post till respektive tjänstemän

Fastigheter

Anders Wermelin

0684-168 58

adresseras enligt följande:

Gator, VA

Pär Eriksson

0684-168 56

Dubbelnamn och å, ä, ö etc. skrivs på 

Gator, VA

Mats Bredesen

0684-168 57

följande sätt:

Gatu, VA

Jesper Woxlägd

0680-169 86

Anna-Lisa Andersson blir:

Gatu, VA

Lars Persson

0684-168 28

anna-lisa.andersson@herjedalen.se

Biståndsenheten

Sonia Selander

0684-168 87

Hèléne Jönsson blir:

Biståndshandläggare

Kristina Holm

0680-176 58

helene.jonsson@herjedalen.se

Biståndshandläggare

Katarina Bygdén

0684-168 47


Miljöinspektör

Tina Dyrvold-Carlsson

0680-161 24

 

Miljöinspektör

Helena Bondesson

0684-162 12


Byggnadsinspektör

Joel Backman

0684-167 25


 

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-02-02 12.15
av Sarah Tjärnås