Arbete och aktivitet

Äkthet - Närhet - Livskraft

Kommunerna ska enligt portalparagrafen i socialtjänstlagen (1 kap. 1 § SoL) främja människornas aktiva deltagande i samhällslivet.

Arbete ger inkomster och möjlighet att försörja sig själv, vilket är viktigt för människors självbestämmanderätt och integritet.

Socialtjänstens insatser ska därför inriktas på att frigöra och utveckla enskilda människors och gruppens egna resurser. *

Avdelningen för Arbete och Aktivitet består av:

  • Arbetsmarknadsenheten
  • Integrationsservice
  • Resursenheten
  • IDAMIC (Individuellt dagligt arbete -Människan i centrum)
  • Miljöenheten.

Avdelningen verkställer beslut enligt LSS, SoL samt arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

* Utdrag ur SKL´s skrift Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken.

Kontaktinformation
Assistent
Linda Lundborg
Tel: 0680 - 163 31
linda.lundborg@herjedalen.se


Avdelningschef

Eva Larsson
eva.larsson@herjedalen.se

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-02-16 13.12
av Henry Jonasson