Förvaltningar

Vad är en förvaltning?
Kommunens verksamhet är stor och varierande. Politikerna i nämnderna fattar övergripande beslut om mål och riktlinjer men som fritidspolitiker har man ingen möjlighet att se till att besluten blir verklighet. Därför finns förvaltningarna med anställda som verkställer besluten och sköter verksamheten.

De anställda är experter inom sina olika områden. Är det skolan som nämnden ansvarar för så anställer förvaltningen rektorer, lärare, vaktmästare, ekonomer och alla andra yrkesgrupper som behövs för att driva och följa upp verksamheten.

Totalt finns det cirka 1 100 anställda i Härjedalens kommun.

Vad gör en förvaltning?
Varje förvaltning organiserar sig för att på bästa sätt jobba mot de mål som politikerna bestämt.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2014-01-08 10.53
av Henry Jonasson