Upphandling

Varje nämnd hos Härjedalens kommun svarar för sina egna upphandlingar. Samordning sker via utsedda upphandlingsansvariga för de olika förvaltningarna.

Samtliga kommuner i Jämtlands län samarbetar inom upphandling via ett gemensamt upphandlingskontor. Upphandlingskontoret finns i Östersund och upphandlar varor och tjänster som de samverkande kommunerna har behov av. Kontoret styrs politiskt via Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan (GNU).

Upphandlingskontoret gör även upphandlingar på uppdrag, det kan vara varor och tjänster som är specifika för någon förvaltning inom någon av kommunerna.

Upphandlingssamordnare i Härjedalens kommun:

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Barbro Långström,
tel 0680-162 14

SOCIALFÖRVALTNINGEN
Helen Nilsson,
tel 0680-161 13

BILDNING, FRITID OCH KULTUR
Fredrik Jonasson,
tel 0680-161 60

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Barbro Långström,
tel 0680-162 14

GEMENSAMMA UPPHANDLINGSKONTORETS KONTAKTPERSON I HÄRJEDALEN
Barbro Långström,
tel 0680-162 14

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2015-02-19 08.23
av Henry Jonasson