Taxor & Blanketter, Miljö och Hälsa

Härjedalens kommun
Miljö- och byggförvaltningen
Medborgarhuset
842 80 Sveg
Tel: 0680-161 50 Fax: 0680-169 66
miljo.bygg@herjedalen.se

Blanketter

Alkohol och tobak

Serveringstillstånd

Tobaksförsäljning, anmälanPDF (pdf, 48.6 kB)

..... Bilaga egenkontrollprogram (tobaksförsäljning)PDF (pdf, 91.7 kB)

Anmälan om försäljning av e-cigaretter och påfyllningspatronerPDF (pdf, 37.4 kB)


Miljöskydd

Anmälan om miljöfarlig verksamhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälan om krossnings- och sorteringsverklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälan om installation/avinstallation av cisternlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan/anmälan om yrkesmässig spridning av bekämpningsmedellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälan om uppläggning av avfall/användning av avfall för anläggningsändamållänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälan om åtgärder med anledning av föroreningsskadalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan om åtgärder inom vattenskyddsområdePDF (pdf, 247.3 kB)

 

Eget avlopp

1 Ansökan-anmälan för ny eller ändrad avloppsanordningPDF (pdf, 22.4 kB)

2 Vattentäktsredovisning och hörande av grannar för eventuella synpunkterPDF (pdf, 38.9 kB)

3 GranneyttrandeavloppPDF (pdf, 27.8 kB)

4 Teknisk beskrivning för slamavskiljare-infiltration (efterpolering)PDF (pdf, 31.6 kB)

5 Teknisk beskrivning för slamavskiljare-modulinfiltrationPDF (pdf, 32 kB)

6 Teknisk beskrivning för slamavskiljare-markbädd (efterpolering)PDF (pdf, 32 kB)

7 Teknisk beskrivning för slamavskiljare och modulmarkbäddPDF (pdf, 33.4 kB)

8 Teknisk beskrivning för minireningsverk-fosforavskiljare med efterpoleringPDF (pdf, 33.6 kB)

9 Teknisk beskrivning för sluten tankPDF (pdf, 29.2 kB)

10 Slutredovisning/Entreprenörsrapport för infiltrationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

10 Slutredovisning/Entreprenörsrapport för markbäddlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan/anmälan om omhändertagande av latrinlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Förbrännings-, torr-, förmultnings-, latrintoalett) 

Ansökan om förlängt slamtömningsintervall / uppehålllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Värmepump

Värmepump, anmälan och informationPDF (pdf, 114.7 kB)

Granneyttrande, bergvärmelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Servitutsavtal, ytjordvärmePDF (pdf, 35.7 kB)


PCB

Information om inventering och sanering av PCBPDF (pdf, 44.9 kB)

Inventering av PCB-förekomstPDF (pdf, 90.3 kB)

Anmälan om PCB-sanering av fogmassorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

PCB-sanering, redovisningPDF (pdf, 80.4 kB)

 

Hälsoskydd

Anmälan av verksamhet, 38 § Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddPDF (pdf, 121.5 kB)

 

Anmälan om drift av förskola, fritidshem och skolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Anmälan om verksamhet med hygienisk behandlinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Anmälan om verksamhet med bassängbadlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kompostering av köksavfallPDF (pdf, 315 kB)

Uppehåll i hämtningPDF (pdf, 535.8 kB)

Bortskaffande av avfall på egen fastighetPDF (pdf, 107.1 kB)

Tillstånd djurhållning, ansökan enligt lokala hälsoskyddsföreskrifterPDF (pdf, 50.2 kB)

Anmälan om nedgrävning av djurlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Livsmedel

Livsmedelslokal, anmälan om registrering av livsmedelsanläggningPDF (pdf, 53 kB)

Dricksvatten, anmälan om registrering av dricksvattenanläggningPDF (pdf, 226.9 kB)

Livsmedelslokal, ansökan om godkännande av livsmedelsanläggningPDF (pdf, 155.1 kB)

Bilaga till ansökan om godkännande av livsmedelslokal, beskrivning av system för egenkontrollPDF (pdf, 118.7 kB)

Ändring av livsmedelsanläggning, anmälanPDF (pdf, 160.7 kB)

Upphörande av livsmedelsverksamhet, anmälanPDF (pdf, 124 kB)

 

Klagomålsanmälan

KlagomålsblankettPDF (pdf, 93.1 kB)

 

Taxor

LivsmedelPDF (pdf, 29.6 kB)

Miljö- och hälsoskyddPDF (pdf, 933.5 kB)

 

Miljö och Hälsa

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-02-01 14.15
av Anneli Floberg