Borgerlig vigsel och begravning

Borgerlig vigsel

Förrättare av vigsel och registrering av partnerskap i Härjedalens kommun är

Kerstin Ederlöf Olofsson
tel 070-585 06 39

Anita Thuresson
tel 0684-241 48, 070-674 02 46

Barbro Nässelqvist
tel 070-369 10 86

Margareta Thomsson
tel 0684-292 81, 070-697 95 85

Gottfrid Jonsson
tel 070-647 27 10

Klas Hallman
tel 070-585 06 97

Domare vid Östersunds Tingsrätt,
tel 063-15 06 00, kan förrätta vigsel i Östersund

För mera information kontakta:
Solweig Persson
tel 0684-168 50

Korta fakta:

  • Vigselförrättare utses av länsstyrelsen.
  • Intyg om hindersprövning, som utfärdas av skattemyndigheten, lämnas till vigselförrättaren före vigseln.
  • Två vittnen ska närvara vid vigseln.
  • Efter vigseln får paret ett vigselbevis.
  • Vigselförrättaren underrättar skattemyndigheten om vigseln.
  • Anmälan om efternamn görs direkt, eller via vigselförrättaren,  till skattemyndigheten senast vid vigseln.
  • Plats för vigseln bestäms av paret i samråd med vigselförrättaren.

Borgerlig begravning  

En begravning kan ske enligt Svenska kyrkans eller något annat trossamfunds ordning eller vara borgerlig. Utgångspunkten är alltid den avlidnes önskemål. En borgerlig begravning är inte styrd av något regelverk alls utan anordnas av de efterlevande, oftast efter den avlidnes önskemål.
 
Lokal för borgerlig begravning
Det ställs inga formella krav på en lokal för borgerlig begravning. Den kan i princip äga rum var som helst, såväl inom- som utomhus. För de som så önskar ställer Svenska kyrkans församlingar i Härjedalen lokal till förfogande för borgerlig begravning.  

Borgerlig begravningsförrättare
Härjedalens kommun har inga borgerliga begravningsförrättare och förmedlar inte heller denna tjänst. Det kan vara lämpligt att någon utses till begravningsförrättare.  

Begravningsavgift Begravningsavgift betalas av alla, oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte. Avgiften berättigar till gravplats, gravsättning, kremering, diverse transporter och lokal för begravningsceremonin.

Begravningsombud
Sedan stat och kyrka skiljts åt har Länsstyrelsen förordnat ombud att granska hur den församling, som har hand om begravningsverksamheten, tar tillvara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.  

Gunilla Hedin, Lillhärdal, tfn 0680-303 59, 070-337 00 88 är av Länsstyrelsen förordnat ombud i Härjedalens kommun.

Se mera information om borgerlig begravninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ringar

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2017-09-07 16.08
av Henry Jonasson