Självbyggen

Man behöver inte ha sofistikerade apparater att kompostera i. I naturen finns inga behållare - där sker komposteringen spontant överallt. Att dra ihop organiskt material i en hög påskyndar den process som alltid uppstår av sig själv.

Att varmkompostera effektiviserar den ännu mer. Men man behöver för den skull inte ha en dyr fabrikstillverkad behållare. Man kan klara sig med mycket enkla arrangemang. Om man bygger något mycket enkelt och billigt själv står man också ut med vissa nackdelar som man inte skulle acceptera om man köper an apparat för flera tusen kronor.

Grundkravet som ställs av miljö- och byggkontoret är att behållaren är skadedjursäker. Det kan man klara genom att svepa ett nät (maskorna bör vara mindre än 6mm) omkring behållaren och för säkerhets skull också lägga ett nät under. Isolering ordnas lätt genom att linda in behållaren i en isoleringsmatta under den kallaste tiden.

Det är bara en fördel att kunna säsongsanpassa isoleringen eftersom det kan bli för varmt på sommaren i en permanent välisolerad kompost.

Plasttunnor
Enklaste sättet att göra en kompostbehållare av ett tomfat är att borra hål för ventilation nertill. Om tunnan har tätslutande lock (vilket den bör ha) bör man också borra en rad hål upptill så att luften kan tränga igenom hela kompostmassan.

Ett bra sätt att lufta massan är att med jämna mellanrum (några gånger i månaden) välta tunnan och rulla runt den på gräsmattan. Det går bra om tunnan är av måttlig storlek och inte allt för full. Med två små tunnor klarar man komposteringen för ett litet hushåll - och de har fördelen att vara lätta att placera och lätta att rulla när massan behöver luftas och röras om.

Man kan med två tomfat på 120 respektive 200 liter göra en isolerad varmkompost genom att sätta dem i varandra och fylla mellanrummet med t.ex. skumisolering.

Bildbeskrivming
Bildbeskrivning
Bildbeskrivning

Ombyggt sopställ

Det går alldeles utmärkt att isolera ett utrangerat sopställ med frigolitskivor.
På så sätt får du en enkel och billig kompostbehållare. Volymen är inte så stor men du kan ställa ett par bredvid varandra

Trälåda

Tillverka trälådor efter mått som du själv bestämmer. Lådorna kan tilläggsisoleras med frigolit.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2015-05-06 10.34
av Henry Jonasson