Kompostråd

Intresset för kompostering har ökat. Hushåll som komposterar alstrar mindre sopor och kräver glesare sophämtningsintervaller. Speciellt skolor och daghem ser det pedagogiska värdet i att kompostera

Kompostering är naturens metod att ta hand om organiskt avfall och omvandla det till ny jord.

Komposteringen kräver lite noggrannhet och omsorg, men i gengäld tar det inte lång tid innan "kompostmaja" blir som en ny familjemedlem vars hälsa alla övriga familjemedlemmar värnar om.

Anmälan eller tillstånd?
Kompostering av trädgårdsavfall är tillåtet i kommunen. Däremot kräver kompostering av hushållsavfall och kompostering av latrin en anmälan till Miljö- och Byggförvaltningen. Anmälningsblankett hittar du under Taxor och Blanketter.


Kundtjänst

Kundtjänst renhållningen
renhallningen@herjedalen.se
0680-163 00
måndag-fredag 9-12

Nytt telefonnummer till kundtjänst från 1 januari 2019
010-25 15 315

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-12-10 14.03
av Åsa Evertsdotter