Uppehåll i sophämtning

Fastighetsägare kan söka uppehåll i sophämtningen om fastigheten inte nyttjas under en sammanhängande tid av minst 6 månader.

Ansökningar om uppehåll i sophämtning handläggs av miljö- och byggnämnden. Handläggningen av ansökan om uppehåll är avgiftsbelagd.

Ansökan om uppehåll ska vara miljö- och byggnämnden tillhanda senast 4 veckor innan uppehållsperiodens början.

Blankett för ansökan om uppehåll finns att hämta under Taxor och Blanketter.

Kontakta oss

Kundtjänst renhållningen
renhallningen@herjedalen.se
Tel 0680-163 00

Telefontid
måndag-fredag klockan 9-12

Sopgubbe

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-04-09 18.06
av Åsa Evertsdotter